[G] PKZ2, Petroczy-Karman-Zurovec

Petroczy-Karman-Zurovec, tak naprawdę właścicielem patentu był ostatni z trójki węgierskich inżynierów, propagujacych konieczność zastąpienia niebezpiecznych balonów obserwacyjnych, innym bardziej prakttycznym i bezpieczniejszym rozwiązaniem. W wyniku prac powstał pierwszy prototyp PKZ-1, napędzany elektrycznym silnikiem Austro Daimler, który podczas 4 próby uległ uszkodzeniu, w wyniku którego zdecydowano o poszukiwaniu alternatywnego źródła napędu. Tak powstał drugi prototyp PKZ-2 napędzany zbyt słabymi, jak się później okazało, 100 KM silnikami rotacyjnymi Gnome w ilości 3 szt. Dwa 6 metrowe przeciwstawnie pracujące smigła miały zapewnić wymagana siłę nośna aparatu latającego.